Prawa

Zawartość strony www.chemitex.com.pl, wliczając w to elementy tekstowe, graficzne i układ strony, jest własnością Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp. z o.o. z siedzibą ul. Mickiewicza 4 i jest chroniona przepisami prawa (ustawa z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Każdy użytkownik serwisu zobowiązany jest do przestrzegania prawa autorskiego. Kopiowanie dozwolone jest jedynie do użytku osobistego i tylko w ilościach uzasadnionych tym użytkiem.

Zakłady Mechaniczne Chemitex Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za użytkowanie serwisu, ewentualne błędy czy nieaktualne informacje bądź materiały. Za powstałe szkody w skutek użytkowania strony, całkowitą odpowiedzialość ponosi użytkownik serwisu.