Jak zamawiać ?

Przy zamawianiu należy podać:

 • zawory z dźwignią ręczną
  • nazwę wyrobu - zawór kulowy kołnierzowy, zawór kulowy do przyspawania, przeziernik, itp.
  • typ kurka , np. ZKc-K, ZKT-G „L” - określający rozwiązanie konstrukcyjne, rodzaj przyłącza, długość zabudowy.
  • średnicę nominalną DN - określające przelot zaworu w mm
  • ciśnienie nominalne PN lub CLASS - określające wymiary przyłącza wytrzymałość zaworu w barach
  • ciśnienie robocze (np. prob 12 bar) - określa dopuszczalne ciśnienie robocze przy podanej temperaturze.
  • temperatura robocza (np. trob + 120°C) - określa dopuszczalną temperaturę roboczą przy podanym ciśnieniu.
  • medium (np. gaz ziemny, kwas siarkowy, para) - określa rodzaj czynnika roboczego stężenie, gęstość, symbol chemiczny.
  • wersja materiałowa - określa standardowe wersje materiałowe wersja I lub II.
  • środowisko zewnętrzne zamontowania armatury - umiejscowienie zaworu - w budynku czy na zewnątrz, temp. otoczenia i inne.
  • współczynnik przepływu Kv [m3/h],
  • lepkość [cP] - wymagane dla zaworów regulacyjnych.
  • wyniesienie rękojeści - z kolumną do instalacji podziemnych, do gazów skroplonych, do instalacji izolowanych (podać długość wyniesienia)
  • specjalne wymagania klienta - antystatyczność, wykonanie ogniobezpieczne, specjalna długość zabudowy, wyłączniki sygnalizujące.
 • zawory sterowane napędem
  • Podać rodzaj napędu i wyposażenia:
  • E – siłownik elektryczny
  • Pd – siłownik pneumatyczny dwustronnego działania
  • Pj – siłownik pneumatyczny jednostronnego działania
  • M – przekładnia mechaniczna

Siłowniki elektryczne i pneumatyczne wraz z wyposażeniem, jeżeli wymagają tego warunki, mogą być wykonane do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem Ex zgodnie z normami europejskimi EN 500015 do EN 500028. Do wybranego napędu należy podać dodatkowe informacje zawarte w kartach katalogowych. Dokładnych informacji udziela: dział handlowy lub dział marketingu.

Przykład zamawiania

Zawór kulowy kołnierzowy trójdrogowy typ ZKT-K DN 50 kula „L”, PN16, wersja II, ciśnienie robocze prob = 10 bar, temperatura robocza trob + 50°C ÷ 120°C, medium -olej, umiejscowienie - zaworu wewnątrz budynku.